Talar du fikonspråk?

Talar du fikonspråk?

I egenskap av kund finns det några saker som retar livet ur mig. Och alla andra blir lika retade har jag upptäckt, jag tror inte att jag överreagerar! Låt mig ta de här 7 synderna, en efter en.

  1. Säljaren pratar fikonspråk med dig. Antingen för att imponera på dig (funkar inte) eller för att göra bort dig för att stärka sitt eget ego (funkar verkligen inte). Du avstår från köp.
  2. Säljaren negligerar dig när ni befinner er i samma rum. Du känner dig kränkt och bortvald, i värsta fall lämnar du lokalen utan att invänta kontakt.
  3. Säljaren är ointresserad av dig under samtalet och ser dig inte i ögonen. Du känner dig obetydlig och kan i värsta fall bli osäker på det du egentligen vill eller aggressiv rent av.
  4. Säljaren lyssnar inte på dig och svarar inte på det du verkligen vill veta genom dina frågor. Du blir osäker och känner dig rastlös eller ilsk.
  5. Säljaren pratar ihjäl dig. Du tröttnar och försöker bara komma därifrån, snabbt som en iller.
  6. Säljaren följer inte upp samtalet (när det är relevant att göra det, t ex vid B-to-B). Du tror inte på säljarens långsiktiga seriositet och väljer hellre annan leverantör.
  7. Säljaren verkar inte tro på sitt erbjudande. Frånvaro av ärlig tro på erbjudandet dödar fler affärer än fel prissättning eller dåligt genomtänkta argument. Du blir osäker och ska fundera på saken – eller väljer någon som är engagerad och tror på det denne säljer.

Fundera igenom dessa 7 ”vardagssynder” och se om du kanske hemfaller till någon av dem i ditt eget säljande.
Vad tänker du i så fall göra åt dom?

About the author

ult administrator

Leave a Reply