Mötas öga mot öga – vågar vi?

Mötas öga mot öga – vågar vi?

Många av mina uppdrag består av individuell coachning. Det innebär spännande samtal med ytterst kunniga personer, d v s de kan sitt eget område där de känner sig trygga.
Däremot blir de osäkra när det kommer till att möta för dom helt nya personer för första gången.
Det har alltid förvånat mig. Med basen i sin egen kunskap vore det väl både roligt och intressant att våga möta nya människor tycker jag!

Tydligen är man nervös inför ”vad ska jag säga?”-fenomenet. Det enklaste svaret är att om du möter andra med VIVA-modellen så behöver du inte vara det minsta skärrad.
Min VIVA!-modell handlar om att möta andra med välvillighet, intresse, värme och autencitet.
Välvilja betyder öppenhet utan att döma, bedöma eller fördöma. Det kan man visa även i konfliktsituationer och handlar om en attityd som även präglar ditt kroppsspråk och kan lugna vilken situation som helst.
Intresse visar du genom intresserade och relevanta frågor, där du kan koppla bort din egen eventuella rädsla för att säga något olämpligt eller dumt.
Värme syns främst i ögonkontakt – och kanske i ett varmt handslag och att du är både härvarande och närvarande i samtalet genom aktivt lyssnande och bekräftelse av din samtalspart.
Och slutligen – autencitet! Att undvika alla sociala spel och påklistrad profil. Att våga vara den du är och det duger alldeles utmärkt antingen du är glad, bullrig, blyg eller introvert. Du är du.
Om du således tänker på dessa fyra enkla grepp när du ska möta någon så är du väl förberedd och vågar möta vem som helst!

About the author

ult administrator

Leave a Reply