Skapar politiker jobb?

Skapar politiker jobb?

Det pågår en valdebatt. Det är märkligt vad man saknar vissa saker som borde vara viktiga.
Bl a saknar jag all debatt om kulturens plats i samhället. Då menar jag inte s k finkultur som alla verkar skygga inför.

Nej, jag menar den kreativa, inspirerande, modiga, icke begränsande tankefrihet och experimentlusta som driver många människors värv utan att de begär betalt för det eller ens tror att de ska kunna leva på det.

Vad många politiker verkar blinda inför är att det är dessa kreativa människor som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt, människor som vågar och människor som satsar sig själva till 100 %. Utan dessa hade vi väl fortfarande kört med häst och vagn (inget om on varken hästar eller vagnar dock).

Kultur kan alltså innebära ett sätt att leva och verka – dvs en slags jordmån som gynnar vissa omständigheter. Sverige är ett litet land i en stor och “hungrig” värld. Jag önskar verkligen att vi skapar en kultur som gynnar oss som vill fortsätta att utvecklas i en konkurrensutsatt värld. Vi behöver kreativa lösningar och ett öppet sinne, inte partipolitiskt käbbel eller kohandel för sakens egen skull. Det skapar ingen bra kultur eller jordmån för ett tryggt samhälle.

Jag anser inte att politiker kan skapa ett enda jobb. Det vi kan och måste begära är dock att de skapar förutsättningar för alla som är modiga nog att starta företag och satsar allt för att lyckas. De behöver rätt jordmån. Ge dom det.

About the author

ult administrator