Äntligen en bra bok om sociala medier!

Äntligen en bra bok om sociala medier!

Jag har med nöje läst den välskrivna “Marknadsföring och kommunikation i sociala medier” av Lena Leigert, www.kreafon.se, där hon på ett professionellt sätt får rett ut det mesta om sociala medier. Det är en rykande färsk ny upplaga med ett föredömligt pedagogiskt anslag, som både beskriver, utvecklar resonemang och exemplifierar. Upplägget sätter in de sociala medierna i ett sammanhang som är begripligt och dessutom beskriver dem på ett enkelt vis. Illustrationerna ger bra inramning och flyt i läsningen.
Dessutom är det inte en frälsningsbok (vilket jag personligen gillar).

Lena Leigert kan verkligen sitt område och måste tillskrivas gurustatus!
Bra är också upplägget och exemplen, samt de små ”monstren” som faktiskt företräder olika uppfattningar ang sociala mediers allmänna nödvändighet. Det är attraktivt att man som läsare presenteras med fakta, erfarenheter och exempel, parade med en smittande entusiasm inför att tänka i nya banor om kommunikation.
Den här boken borde vara föreskriven läsning i varenda styrelserum, särskilt i de organisationer där man fortfarande bär omkring memo i bruna mappar mellan avdelningarna… Även de som okritiskt anammat alla nya medier som finns, borde ta sig en funderare på sin strategi efter att ha läst boken.
Jag tror banne mig att jag själv inom kort kommer att aktivera mitt vilande twitterkonto!

Bor det en entreprenör i dig med?

Det pratas mycket om entreprenörskap överallt. Är du en entreprenör? Ja det kan bara du själv svara på. För mig är en entreprenör någon som ser ett problem eller något som saknas eller en ny tanke som uppstår p g a att ny teknik gör något möjligt, gör något åt det för att vederbörande är övertygad om att det kommer att funka samt att det kan bli lönsamt.
Däremot är en företagare inte nödvändigtvis en entreprenör – en pizzeria till i världen innebär inte entreprenörskap om det inte samtidigt har ett helt nytt moment i själva idén. T ex själva bakandet, leveransen, platsen, tiden eller dylikt. Det måste innehålla något överraskningsmoment för att platsa.
En av mina gamla chefer undrade alltid om det var “ett hugskott, en idé eller en affärsidé” när vi kom störtande med ännu en fiffig beskrivning på något. Jag gör själv detta test när förhoppningsfulla personer kommer med en idé – det innebär inte alltid att vederbörande är entreprenör. Det är högst hedervärt att vara “bara” företagare också!
När vi sitter i baren har vi alla fina hugskott, som “någon” borde ta tag i. Men en entreprenör är själv denne “någon”, och vill absolut göra det själv, vem skulle annars vara besjälad av att genomgå alla faser (eller fasor) i utvecklingen?
Vi behöver våra entreprenörer, det är ett som är säkert. Sverige har en lång rad sådana som vi kan vara stolta över. Det är de som ser det andra inte ser, vågar satsa och är övertygade om att de kommer att lyckas och är fokuserade på det. Det är entreprenörskap det”